Trafalgar


2019Trafalgar sorgeix de la invitació de Dilalica a participar en un projecte específic per al seu nou espai d’exposició del carrer de Trafalgar de Barcelona. El treball relaciona diferents fets, indrets i situacions lligats per aquest topònim. Prenent com punt de partida el Cap de Trafalgar a la província de Cadis i la victòria anglesa sobre la coalició franco-espanyola a la batalla que s’hi va produir l’any 1805, i acabant en les arribades multitudinàries i morts massives de migrants i refugiats a la costa andalusa en l’actualitat, Trafalgar recorre els diferents elements simbòlics i distintius que s’originen al llarg de més de dos-cents anys d’història de conflictes i violències.


Trafalgar surge de la invitación de Dilalica para participar en un proyecto específico para su nuevo espacio de exposición en la calle Trafalgar de Barcelona. El trabajo relaciona los diferentes hechos, lugares y situaciones unidos por este topónimo. Tomando como punto de partida el Cabo de Trafalgar en la provincia de Cádiz y la victoria inglesa sobre la coalición francoespañola en la batalla que se produjo en 1805, y finalizando en las llegadas multitudinarias y muertes masivas de migrantes y refugiados en la costa andaluza actualmente, Trafalgar recorre los diferentes elementos simbólicos y distintivos que se originan a lo largo de más de doscientos años de historia de conflictos y violencias.
Photos


Exhibition


Dilalica
Barcelona, May 2019

Claustro de Exposiciones. Palacio Provincial Diputación de Cádiz
Cádiz, July 2022


Información complementaria: Hoja de sala (español)
Informació complementaria: Full de sala (català)