Matter

2013-2022


Derived from mater, the Latin word for mother, matter refers to the substance from which all things are made. In English, the word matter can also indicate importance or significance – something to be concerned about. The Matter project analyses the age old question of existence; it pursues our origin.

Matter is composed of tiny indivisible particles, inert in themselves, without motion, unable to reproduce. But it leads to life. The Big Bang’s radical expansion created everything. During its life cycle, an organism undergoes many changes – it grows, learns, evolves and dies – but matter always remains. Matter is a constant. It was there from the beginning and it will remain long into the future.

Humans emerged from one of the most recent evolutionary alignments in space and time. We have endeavoured to dominate and transform matter: augmenting it in impossible compounds; generating artificial constructions in both the laboratory and everyday environments; interpreting it through increasingly abstract means. Complexity governs evolution, to the point of forgetting that evolution has been possible thanks to the precise imitation of the original processes.
Del llatí mater (mare), la paraula matèriaanomena la substància primera de què estan fetes les coses. El terme en anglès matter amplia les seves accepcions i inclou la concepció de problema, assumpte, és a dir, allò que importa, alguna cosa que preocupa. El projecte Matter analitza una de les qüestions més antigues de la nostra existència: l'origen.

La matèria està composta per minúscules partícules indivisibles que són en si mateixes inertes, immòbils i incapaces de reproduir-se, i que, tanmateix, a la vegada, la seva combinació dona lloc a la vida. Amb el seu impuls revolucionari, l’explosió de matèria del Big Bang dona origen a l'univers. Durant el cicle vital, un organisme es reprodueix, evoluciona generant i utilitzant energia i mor. La matèria involucrada en aquest procés, en canvi, continua participant de nous cicles. És l’única certesa des del principi fins al final.

En una de les composicions evolutives més recents en l’espai i temps, l'ésser humà sorgeix. Dedicat a dominar la capacitat de transformació de la matèria, la multiplica en compostos impossibles i genera estructures artificials tant al laboratori com a l’entorn quotidià, i la interpreta mitjançant mecanismes cada vegada més abstractes. La complexitat governa l'evolució fins al punt d'oblidar que la complexitat mateixa ha estat possible gràcies a la imitació precisa dels processos originals.
Del latín mater (madre), la palabra materia denomina la sustancia primera con la que están hechas las cosas. El término en inglés matter amplía sus acepciones e incluye problema, asunto, algo que importa, incluso algo que preocupa. El proyecto Matter analiza una de las cuestiones más antiguas de nuestra existencia: el origen.

La materia está compuesta por minúsculas partículas indivisibles, en sí mismas inertes, inmóviles, incapaces de reproducirse. Sin embargo, su combinación da lugar a la vida. Con el impulso revolucionario del Big Bang, su propia explosión de materia da origen al universo. En el ciclo vital somos capaces de reproducirnos, generarmos y utilizamos energía, evolucionamos y morimos. La materia involucrada en dicho ciclo, en cambio, permanece participando de nuevos ciclos. Es lo único certero desde el principio hasta el fin.

En una de las composiciones evolutivas más cercanas en espacio y tiempo, surge el ser humano. Esforzado en dominar la capacidad de transformación de la materia, la multiplica en compuestos imposibles, generando estructuras artificiales en el laboratorio o en el propio entorno cotidiano, interpretándola mediante mecanismos cada vez más abstractos. La complejidad preside la evolución, hasta el punto de olvidar que esta ha sido posible gracias a la precisa imitación de los procesos originales.


Book

Published by Ca l’Isidret + Spector Books
May 2022

640 pages
603 photographs
31,0 x 22,5 cm
Offset printing

Spanish Edition published by Ca l’Isidret
English Edition published by Spector Books

Editing by Aleix Plademunt
Translation by Benjamin Palmer
Copyediting by Xavier Valls Guinovart
Design by Fabian Bremer, Hannes Drißner and Pascal Storz

ISBN 978-84-121090-6-1


Exhibition Macba

Matter. Apunts per a un incendi dels ulls, MACBA, Barcelona
Curated by Hiuwai Chu + Latitudes (Max Andrews & Mariana Cánepa Luna)
22 October 2021 to 27 February 2022Exhibition Centre de la photographie Genève

Matter. Centre de la photographie Genève
Curated by Danaé Panchaud 
June - August 2023


Exhibition Canal Isabel II

Matter. Sala Canal de Isabel II, Madrid
Curated by Antonio M Xoubanova 
Design by Lys VillalbaDesign by Kentaro Terajima
May - August 2022


Exhibition Imaginària

Matter. Menador. Castelló de la Plana, Valencia
September - November 2023

Antimatter

Catalog exhibition
Published by Ca l’Isidret + Comunidad de Madrid
May 2022

96 pages
31,0 x 15,5 cm
Offset printing

Photos by Aleix Plademunt
Texts by Antonio M Xoubanova, Borja Bagunyà, Júlia Francino, David Bestué, Klara Källström, Thobias Fäldt, Johannes Wahlström, Carlos Marques-Marcet, Mabel Tapia and Pascual Arnal

Drawings by Lys Villalba
Published by Ca l’Isidret and Comunidad de Madrid
Translation by Benjamin Palmer and Júlia Francino
Design by Kentaro Terajima
Printed in Barcelona

Catalan - Spanish / English
ISBN 978-84-121090-7-8Leaflet exhibition


Canal Isabel II
Madrid
May 2022

24 pages
31,0 x 15,5 cm

Spanish

Photos by Aleix Plademunt
Texts by Aleix Plademunt
Drawings by Lys Villalba
Design by Kentaro Terajima

Centre de la photographie Genève
May 2023


24 pages
31,0 x 15,5 cm

French / English

Photos by Aleix Plademunt
Texts by Aleix Plademunt and Danaé Panchau
Design by Kentaro Terajima


Imaginària
Castelló de la Plana
September 2023


24 pages
31,0 x 15,5 cm

Catalan

Photos by Aleix Plademunt
Texts by Aleix Plademunt
Design by Kentaro TerajimaPress


· A 6.000 millones de kilómetros y hace 13.800 millones de años. El Cultural. Elena Vozmediano, 08-06-22
· Manos que crean, manipulan, transforman y destruyen. Babelia, El País. Gloria Crespo, 02-06-22
· Materia y representación. ABC. Francisco Carpio, 21-05-22
· Las formas de la materia. Masdearte, 12-05-22
· La fotografía para entender el origen. Crónica Global. Yolanda Cardo. 22-05-22
· Entrevista con Antonio M Xoubanova y Aleix Plademunt. Recorrido por la exposición
· Full Frame. Conversación Con Antonio M Xoubanova, Aleix Plademunt y Juan María Rodríguez, 31-05-22
· Exit-Express. Marta Sesé, 17-10-22
· El País / Babelia. Los mejores libros de fotografía de 2022, 22-12-22


Awards

· “Best book design from all over the world”. Stiftung Buchkunst

· “The most beautiful Swiss book of the year”. Swiss culture awards
· “Mejor libro de fotografía del año 2022”. PhotoEspaña

·  Silver plate. Deutscher Fotobuchpreis